அஞ்சல் துறையில் வாகன காப்பீடு

இந்திய அஞ்சல் துறை பல்வேறு புதிய சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் வாகன காப்பீடு திட்டத்தை அஞ்சல் துறை தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக பஜாஜ் அலையன்ஸ், டாடா ஏஐஜி, ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
முதல்கட்டமாக இரண்டு, நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கான காப்பீடு சேவையை அஞ்சல் துறை தொடங்கியுள்ளது. இதன்படி அஞ்சல் துறை வாடிக்கையாளர்கள் அஞ்சலங்களில் நேரடியாகவும் இந்திய போஸ்டல் பேமன்ட் பேங்க் வாயிலாகவும் வாகனத்துக்கு காப்பீடு பெற்றுக் கொள்ளலாம். கூடுதல் ஆவணங்கள் இன்றி விரைவாக காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது என்று அஞ்சல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *