பத்திரப் பதிவு ஆவணம் தயாரிக்கும்போதே வருமான வரி படிவங்களையும் இணைக்கலாம்

பத்திரப் பதிவு ஆவணம் தயாரிக்கும்போதே வருமான வரி படிவங்களையும் இணைக்கலாம் என்று பதிவுத் துறை அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் பதிவுத் துறைக்கான ஸ்டார் 2.0 என்ற ஆன்லைன் திட்டம் கடந்த 2018 பிப்ரவரியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. 

இதன்படி https://tnreginet.gov.in என்ற இணையத்தில் பத்திரங்களை உருவாக்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.   

இந்த திட்டத்தில் பொதுமக்களே பத்திரங்களை உருவாக்கலாம் வருமான வரி சட்டத்தின்படி ரூ.10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பத்திரங்களில் சொத்தை விற்பவர், வாங்குபவர் பான் எண்ணை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். 

மேலும் ரூ.60 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட சொத்து விற்பனையில் வருமான வரி படிவங்களை தாக்கல் செய்ய வேம்டும். 

இந்நிலையில் 60, 60ஏ விவரங்களை இணையதள வழியில் உள்ளீடு செய்யும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் பத்திரப் பதிவு ஆவணம் தயாரிக்கும்போதே வருமான வரி படிவங்களையும் இணைக்கலாம் என்று பதிவுத் துறை அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *