71 கல்லூரிகளில் பி.எட்., எம்.எட் சேர வேண்டாம்

தமிழகத்தில் அங்கீகாரம் இல்லாத 71 கல்வியியல் கல்லூரிகளில் பி.எட்., எம்.எட். படிப்புகளில் சேர வேண்டாம் என்று தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அந்த கல்லூரிகளின் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் எந்தெந்த கல்லூரிகள் அங்கீகாரம் பெற்று செயல்படுகின்றன என்ற விவரம் http://www.tnteu.ac.in/affiliated_colleges.php இணையத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *