சீறிப் பாய்ந்த பிரம்மோஸ் ஏவுகணை…

கடற்படை போர்க்கப்பலில் இருந்து பிரம்மோஸ் ஏவுகணை சீறிப் பாய்ந்து வெற்றிகரமாக இலக்கை அழித்தது. 

இந்திய, ரஷ்ய கூட்டு முயற்சியில் பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகள் தயாரிக்கப்பட்டு  வருகின்றன. இந்த ஏவுகணை வரிசையில் புதிதாக பிரம்மோஸ் சூப்பர்சானிக் ஏவுகணைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இவ்வகை ஏவுகணைகள் 600 கி.மீ. தொலைவு வரையிலான இலக்குகளை தாக்கும் திறன் கொண்டது. மணிக்கு 3,700 கி.மீ. வேகத்தில் சீறிப் பாயக்கூடியது. தரை, கடல், வான் வெளியில் இருந்து இந்த ஏவுகணைகளை ஏவ முடியும்.

இதன்படி அரபிக் கடலில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள ஐஎன்எஸ் சென்னை போர்க்கப்பலில் இருந்து பிரம்மோஸ் ஏவுகணை நேற்று சோதிக்கப்பட்டது. திட்டமிட்ட இலக்கு பிரம்மோஸ் ஏவுகணை துல்லியமாக தாக்கி அழித்தது.

அமெரிக்கா,ரஷ்யா, சீனா, பிரான்ஸ், இந்தியா, வடகொரியா உள்ளிட்ட நாடுகளிடம் மட்டுமே சூப்பர்சானிக் ஏவுகணைகள் உள்ளன. இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையோ போர் பதற்றம் நீடிக்கும் நிலையில் பிரம்மோஸ் ஏவுகணை சோதனை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *