2 விஞ்ஞானிகளுக்கு வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு

நடப்பு 2020-ம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசுகள் திங்கட்கிழமை முதல் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

முதல்நாள் மருத்துவம், 2-ம் நாள் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இன்று வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

பிரான்ஸை சேர்ந்த பெண் வேதியியல் விஞ்ஞானி இமானுவேல் சார்பென்டியர், அமெரிக்க பெண் விஞ்ஞானி ஜெனிபர் டவுனா ஆகியோர் வேதியலுக்கான நோபல் பரிசுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

மரபணு கத்தரிக்கும் நுட்பம் என்பது மரபணுக்களை மாற்றும் நுட்பத்தில் துல்லியமானதாகும். 

பிரான்ஸ் விஞ்ஞானி இமானுவேல் சார்பென்டியர் (இடது). அமெரிக்க பெண் விஞ்ஞானி ஜெனிபர் டவுனா (வலது).
பிரான்ஸ் விஞ்ஞானி இமானுவேல் சார்பென்டியர் (இடது). அமெரிக்க பெண் விஞ்ஞானி ஜெனிபர் டவுனா (வலது).

நோபல் பரிசு பெறும் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ள நுட்பத்தின் உதவியுடன் விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் மரபணுக்களில் மிகச்சரியாக மரபணு சங்கிலியை வெட்டி மாற்ற முடியும். 

இந்த நுட்பத்தின் உதவியுடன் தாவரங்களின் இனப்பெருக்க தன்மையை மாற்றியமைக்க முடியும்.

Cas 9 நுட்பத்தின் மூலம் புற்றுநோய் சிகிச்சை மிக கச்சிதமாக செய்யமுடியும் என்று நோபல் பரிசு வழங்கும் குழு அறிவித்துள்ளது. 

நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 2 பெண் விஞ்ஞானிகளுக்கும் இந்திய மதிப்பில் 8 கோடியே 20 லட்சம் ரூபாய் பரிசு பகிர்ந்து வழங்கப்பட உள்ளது.

இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு வியாழக்கிழமையும், அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வெள்ளிக்கிழமையும் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *