சென்னையில் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த ரூ.90 கோடி ஒதுக்கீடு

சென்னையில் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த ரூ.90 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நகரங்களில் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த 15-வது நிதி கமிஷன், மத்திய அரசுக்கு பல்வேறு பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளது. இதன்படி தமிழகம் உள்ளிட்ட 15 மாநிலங்களின் நகரங்களில் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு ரூ.2,200 கோடி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

இதில் சென்னைக்கு ரூ.90.5 கோடி, மதுரைக்கு ரூ.15.5 கோடி, திருச்சிக்கு ரூ.10.5 கோடி என தமிழகத்துக்கு மொத்தம் ரூ.116 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவுக்கு ரூ.396.5 கோடியும் உத்தர பிரதேசத்துக்கு ரூ.357 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *