உயிர்வாழ் சான்று வழங்க மார்ச் மாதம் வர வேண்டாம்

உயிர்வாழ் சான்று வழங்க மார்ச் மாதம் வர வேண்டாம் என்று சென்னை மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில் ஓய்வூதியர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியர்களின் உயிர்வாழ் சான்று பெறும் பணிகள் வழக்கமாக மார்ச் மாதம் நடைபெறும். 

இந்த ஆண்டு உயிர்வாழ் சான்று பெறும் பமி ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாதங்களில் நடைபெறும். எனவே ஓய்வூதியதாரர்கள் மார்ச் மாதம் மாநகராட்சி வர வேண்டாம் என்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் கோ.பிரகாஷ் அறிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *