சொத்து வரியை உரிய காலத்தில் செலுத்தினால் 5% ஊக்கத் தொகை

சொத்து வரியை உரிய காலத்தில் செலுத்தினால் 5 சதவீத ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும்.

காலம் தவறி செலுத்தினால் 2 சதவீத அபராதம் செலுத்த நேரிடும் என்று சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *