சென்னை பல்கலை. தொலைநிலை கல்வியில் சேரலாம்

சென்னை பல்கலைக்கழக தொலைநிலைக் கல்வி இளநிலை, முதுகலை பட்டப் படிப்புக்கான இணையவழி சேர்க்கை கடந்த 27-ம் தேதி தொடங்கியது.
விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் http://online.ideunom.ac.in இணையம் வாயிலாகவும் பல்கலையின் 115 கற்றல் உதவி மையங்கள் மூலமாகவும் சேரலாம் என்று பதிவாளர் அறிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *