கணவரின் வருமானத்தை அறிய மனைவிக்கு உரிமை உண்டு

கணவரின் வருமானத்தை அறிய மனைவிக்கு உரிமை உண்டு என்று மத்திய தகவல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூரைச் சேர்ந்த ரஹ்மத் பானோ என்ற பெண், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலமாக அவரது கணவரின் வருமான விவரங்களைக் குறித்தும் மொத்த வருமானம் குறித்தும் தகவல்களைக் கோரி விண்ணப்பித்திருந்தார். 

ஆனால், இந்த விண்ணப்பத்தின் மீது, கணவரின் வருமானம் குறித்த விவரங்கள் தகவல் அறியும் உரிமையின் கீழ் வராது என்று பதிலளித்தனர். இந்த பதிலை எதிர்த்து, மத்திய தகவல் ஆணையத்தில் மனைவி புகார் செய்தார். 

கணவரின் வருமான விவரத்தைப் பற்றிய முழு தகவல்களையும் அறிந்துக் கொள்ள அவரது மனைவிக்கு முழு உரிமை உள்ளது என்று மத்திய தகவல் ஆணையம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *