டிஜிட்டல் முறையில் எல்ஐசி காப்பீடு எடுக்கலாம்

டிஜிட்டல் முறையில் எல்ஐசி காப்பீடு எடுக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எல்ஐசி நிறுவனம் புதிதாக ஆனந்தா என்ற பெயரில் டிஜிட்டல் அலுவலகத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன்படி ஏஜென்டுகள் மூலம் டிஜிட்டல் முறையில் எல்ஐசி பாலிசி எடுக்க முடியும். 

கொரோனா வைரஸ் காலக்கட்டத்தை கருத்தில் கொண்டு புதிய டிஜிட்டல் திட்டத்தை எல்ஐசி அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதுதொடர்பாக ஏஜென்டுகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *