சாலைகளை சுத்தம் செய்வதற்கு முன் நீர் தெளிக்க பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு

சாலைகளை சுத்தம் செய்வதற்கு முன் நீர் தெளிக்க பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

காற்று மாசு அதிகமாக உள்ள நகரங்களில் சாலைகளை தூய்மை செய்வதற்கு முன்பு நீர் தெளிக்கவேண்டும். கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் நீரை இதற்கு பயன்படுத்தலாம்.

நடைபாதைகள், சாலையின் பக்கவாட்டு பகுதிகளில் புல் நட வேண்டும். மூலிகை செடிகளை வளர்க்க வேண்டும் என்று தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *