நானும் போகிறேன் பிக்பாஸ் – எழுத்தாளர் பவா செல்லத்துரையின் மனநிலையில் இன்னொரு போட்டியாளர்

பிக்பாஸ் வீட்டிலிருந்து நானும் போறேன் என்று மாயா சொல்ல, அவரை பிக்பாஸ் வாக்குமூல அறைக்கு அழைக்கப்பட்டார். அந்த அறையில் பிரதீப்போட தங்கறத்துக்கு…