பிக்பாஸ் வீட்டில் மூன்றாவது விக்கெட் இவர்தானாம்

விஜய் டிவியின் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஏழாவது சீசன் படுசூப்பராக சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து என்ன நடக்கும் அந்த வீட்டுக்குள் இருந்து யார்…