10,000 சதுர அடி குடியிருப்புக்கு உள்ளாட்சிகளே திட்ட அனுமதி தரலாம்

10,000 சதுர அடி குடியிருப்புக்கு உள்ளாட்சிகளே திட்ட அனுமதி தரலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை எளிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று இந்திய ரியல் எஸ்டேட், மேம்பாட்டாளர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பான கிரெடாய் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தது. 

இதுகுறித்து நகர ஊரமைப்பு திட்டத் துறை ஆய்வு செய்து அரசிடம் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பித்தது.

குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் மொத்த கட்டுமான பரப்பு 10,000 சதுர அடி மற்றும் 8 குடியிருப்பு அலகுகள், 12 அடி உயரத்துக்கு மிகாத வகையில் ஸ்டில்ட் உட்பட 4 தளங்கள் அல்லது தரை தளம் உட்பட 3 தளங்கள் கொண்ட கட்டிடம் வரை உள்ளாட்சி அமைப்புகளே திட்ட அனுமதி வழங்கலாம். 

வணிக வளாக கட்டிடங்களை பொறுத்தவரை ஏற்கெனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுக்கே அனுமதி வழங்கலாம்” என்று நகர ஊரமைப்பு திட்டத் துறை பரிந்துரை செய்தது.

இதை தமிழக அரசு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. சென்னை தவிர மற்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகள், 10,000 சதுர அடி குடியிருப்புகளுக்கு திட்ட அனுமதி தரலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *