நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ரூ.72 அதிகரிப்பு

சாதாரண ரக நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை குவின்டாலுக்கு ரூ.72 உயர்த்தப்பட்டு ரூ.1,940 ஆகவும் முதல் தர நெல்லின் விலை ரூ.1960 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல நீண்ட இழை பருத்தி, சோளம், துவரம் பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, எண்ணெய் வித்துகளின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *