4 லட்சம் வீடுகளில் ஊட்டச் சத்து தோட்டம்

சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு பண்ணை, பண்ணை சாரா நடவடிக்கைகளில் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. விவசாய சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பயிர் சாகுபடி, இயற்கை விவசாயம், உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் உருவாக்குதல், பண்ணை சார்ந்த தொழில்கள் அமைத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதுவரை சுமார் 4,355 உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு 76 உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களாக மாற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. மாநிலத்தில் 4 லட்சம் மகளிர் சுயஉதவிக் குழு குடும்பங்களின் வீட்டின் பின்புறத்தில் ஊட்டச்சத்து தோட்டம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது என்று தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *