நில வகைப்பாடு மாற்றம் குறித்து முடிவெடுக்க உள்ளூர் திட்ட குழுமத்துக்கு அதிகாரம்

சென்னை பெருநகருக்கு வெளியில் உள்ள பகுதிகள், நகர், ஊரமைப்புத் துறை (டிடிசிபி) கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகின்றன.  இப்பகுதிகளில் கட்டுமான திட்ட அனுமதி வழங்குவதில் டிடிசிபிதான் முடிவுகள் எடுக்கும். இதில் 27,000 சதுர அடி வரையிலான கட்டிடங்களுக்கு உள்ளூர் அதிகாரிகளே அனுமதி வழங்கும் வகையில் அதிகார பகிர்வு அண்மையில் வழங்கப்பட்டது.
நில வகைப்பாடு மாற்றம் தொடர்பான கோப்புகளில் சென்னையில் உள்ள டிடிசிபி தலைமை அலுவலகம்தான் முடிவு எடுத்து வருகிறது. இதில் காலதாமதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்க உள்ளூர் திட்ட குழும நிலையிலேயே நில வகைப்பாடு மாற்றம் தொடர்பாக முடிவு எடுக்க அதிகார பகிர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் திட்ட குழுமங்கள், தலைமை அலுவலகத்துக்கு விவரம் தெரிவித்து நில வகைப்பாடு மாற்றம் குறித்து அறிவிக்கை வெளியிடலாம். இதற்கான அரசாணையை வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை பிறப்பித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *