வங்கிகள், இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் உரிமை கோரப்படாத ரூ.50,000 கோடி

வங்கிகள், இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் மக்கள் சேமிப்பு செய்கின்றனர். இந்த தொகை முதிர்வு காலம் வந்தபிறகு உரிமையாளர் அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் வழங்கப்படுகின்றன. பல்வேறு சேமிப்பு கணக்குகளில் உரிமையாளரோ, குடும்பத்தினரோ உரிமை கோராமல் உள்ளனர். அந்த வகையில் வங்கிகள், இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் ரூ.50,000-க்கும் அதிகமான பணம் உரிமை கோரப்படாமல் கேட்பாரற்று கிடக்கிறது.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *