ஆசிரியர் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை

அரசு பள்ளி ஆசிரியர் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களின் பிள்ளைகள், தொழிற்கல்வி படித்து கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படும். ஆசிரியர்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.7.20 லட்சத்துக்குள் இருக்க வேண்டும். 

கல்வி உதவித் தொகை பெற ஜன. 31-க்குள் பள்ளி கல்வி இயக்குநரகத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *