பள்ளி பாடத்திட்டம் குறைப்பு

பள்ளி கல்வி முதன்மை செயலாளர் காகர்லா உஷா பாடத்திட்டம் தொடர்பாக அரசாணை பிறப்பித்துள்ளார்.
“பள்ளிகள் திறக்கப்படும்போது முதல் 50 நாட்களுக்கு புத்துணர்வு படிப்புகள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பாடங்களை மாணவர்களுக்கு நடத்த வேண்டும். கடந்த ஆண்டுக்கான குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தையே நடப்பாண்டிலும் பின்பற்ற வேண்டும். அதன்படியே மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் நடத்த வேண்டும். அதேநேரம் நீட் உள்ளிட்ட நுழைவு தேர்வுகளை எழுத விரும்பும் மாணவர்கள் முழுமையான பாட திட்டப்படி தயாராக வேண்டும்.
ஒன்று, இரண்டாம் வகுப்புகளுக்கு 50%, 3, 4-ம் வகுப்புகளுக்கு 51%, 5-ம் வகுப்புக்கு 52%, 6-ம் வகுப்புக்கு 53%, 7,8-ம் வகுப்புகளுக்கு 54% பாடங்கள் நடத்தப்படும். ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு 62%, 10-ம் வகுப்புக்கு 61%, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2-வுக்கு 60-65% பாடங்களை மட்டுமே நடத்த வேண்டும்” என்று பள்ளி கல்வி முதன்மை செயலாளர் காகர்லா உஷா அறிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *