மின்சார ரயில் சேவை 320 ஆக அதிகரிப்பு

சென்னையில் மின்சார ரயில் சேவை 320 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையின் அனைத்து புறநகர் வழித்தடங்களிலும் சிறப்பு மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அரசு, தனியார் துறை அத்தியாவசிய ஊழியர்கள், நேர்காணலுக்கு செல்லும் மாணவர்கள், விரைவு ரயிலில் முன்பதிவு செய்துள்ள பயணிகள், பெண்கள் இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

சென்னையில் 244 சிறப்பு மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வந்தன. கூட்ட நெரிசல் அதிகரித்து வருவதால் ரயில் சேவைகளின் எண்ணிக்கை 320 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *