அக். 25-க்குப் பிறகு பருவமழை

அக். 25-க்குப் பிறகு பருவமழை தொடங்கும் என்று இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. பசிபிக் கடலில் லானினா நிகழ்வு, நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.…