அஞ்சலக சேமிப்பு கணக்கில் 500 இல்லையா.. ரூ.100 அபராதம்…

அஞ்சலக சேமிப்பு கணக்கில் 500 இல்லையா.. ரூ.100 அபராதம்… விதிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அஞ்சலக சேமிப்பு கணக்குகளின் குறைந்தபட்ச இருப்பு தொகை…