அடிக்கடி பாஸ்வேர்டை மாற்றுங்கள்

அடிக்கடி பாஸ்வேர்டை மாற்றுங்கள் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது. வங்கிக் கணக்கில் இருந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரியாமல் பணம் திருடப்படுகிறது. இது தவிர…