அடிமைகளாக வாழும் 3 கோடி பெண்கள்

அடிமைகளாக வாழும் 3 கோடி பெண்கள் குறித்து ஐ.நா. சபை ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்துள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவின் பெர்த் நகரை தலைமையிடமாகக் கொண்டு…