அண்ணா பல்கலை.யில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ…

அண்ணா பல்கலை.யில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடைபெற உள்ளது. நாடு முழுவதும் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்கள், பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஆண்டுதோறும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடத்தப்படுகிறது.…