என்னை மன்னித்து விடுங்கள்.. கண்கலங்கிய வடகொரிய அதிபர்…

வடகொரியாவின் ராணுவ அணிவகுப்பில் அந்த நாட்டு அதிபர் கிம் ஜோங் உன், கண்கலங்கி அழுதார். ‘என்னை மன்னித்து விடுங்கள்’ என்று மக்களிடம்…