3,000 அடி உயர மலையில் அந்தரத்தில் தொங்கிய பெண்..பத்திரமாக மீட்ட கால்பந்து குழு.. மயிர்க்கூச்செரியும் வீடியோ…

அமெரிக்காவின் யூட்டா மாகாணம், செயின்ட் ஜார்ஜ் நகரில் டிக்ஸி மலை உள்ளது. 3 ஆயிரம் அடி உயரம் கொண்ட இந்த மலை,…