அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் 20% கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கை

அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரித்துள்ளது. எனவே கலை பாடப்பிரிவுகளில் கூடுதலாக 20 சதவீதமும் அறிவியல் பாடப் பிரிவுகளில்…