அரசு பள்ளி முன்னாள் மாணவருக்கும் நீட் பயிற்சி

 அரசு பள்ளி முன்னாள் மாணவருக்கும் நீட் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. நீட் தேர்வில் தொடர்ச்சியாக பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் அதிக அளவில் தேர்ச்சி…