ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற விரைவில் புதிய சட்டம்

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற விரைவில் புதிய சட்டம் இயற்றப்பட உள்ளது. தமிழகத்தில் நீர்நிலை, அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அரசு பல்வேறு…