ராஜஸ்தான் ஆடியோ விவகாரம்- மத்திய அமைச்சர் மீது வழக்கு

குதிரை பேர ஆடியோ விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர ஷெகாவத்துக்கு எதிராக ராஜஸ்தானில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ்…