ஆன்லைனில் செமஸ்டர் தேர்வு.. அண்ணா பல்கலை. அறிவிப்பு…

 ஆன்லைனில் செமஸ்டர் தேர்வு நடத்தப்படும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது. “அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் நவம்பர், டிசம்பர் மாத செமஸ்டர் தேர்வு ஆன்லைனில்…