ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்கு தடை

ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்கு தடை விதித்து தமிழக அரசு அவரச சட்டத்தை பிறப்பித்துள்ளது. ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் இளைஞர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவங்கள்…