ஆன்லைனில் ஆப்பிள் வாட்சுக்கு பதிலாக கற்கள்

ஆன்லைனில் ஆப்பிள் வாட்சுக்கு பதிலாக கற்கள் அனுப்பப்பட்டிருப்பது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விக்ரம் வேதா’, ‘கைதி’, ‘இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள்’ உள்ளிட்ட…