ஆவடியில் வீட்டை தகரத்தால் அடைக்க முயன்ற மாநகராட்சி ஊழியர்கள் விரட்டியடிப்பு

ஆவடியில் வீட்டை தகரத்தால் அடைக்க முயன்ற மாநகராட்சி ஊழியர்கள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டனர். ஆவடி மாநகராட்சியில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 5…