இக்னோ மாணவர் சேர்க்கை அவகாசம் நீட்டிப்பு

இக்னோ மாணவர் சேர்க்கை அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் (இக்னோ) தொலைநிலைக் கல்வி திட்டத்தில்…