மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணைய அலுவலகம் இடமாற்றம்

மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணைய அலுவலகம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் மின் கட்டண நிர்ணயத்துக்கான பரிந்துரை, மின்சாரம் குறித்த புகார்கள் மீதான விசாரணையை…