இந்தியாவில் சூரிய கிரகணம்

இந்த ஆண்டுக்கான சூரிய கிரகணம் இன்று நிகழ்ந்தது. ஆண்டுதோறும் நடக்கும் சூரிய கிரகணம், நிலா சூரிய ஒளியை மறைத்து உலகம் முழுவதும்…