அண்ணன்டா..தம்பிடா.. இலங்கை தேர்தலில் ராஜபக்ச சகோதரர்கள் அபாரம்…

கடந்த 2005 முதல் 2015 வரை இலங்கை அதிபராக மஹிந்த ராஜபக்ச பதவி வகித்தார். அப்போது அவரது தம்பி கோத்தபய ராஜபக்ச…