குடிசை பகுதி மக்களுக்கு டிச. 13 வரை இலவச உணவு

குடிசை பகுதி மக்களுக்கு டிச. 13 வரை இலவச உணவு வழங்கப்படுகிறது. நிவர், புரெவி புயல்களால் சென்னையில் கடந்த இரு வாரங்களாக…

குடிசை பகுதி மக்களுக்கு டிச. 13 வரை இலவச உணவு

சென்னையில் குடிசைப் பகுதி மக்களுக்கு டிச. 13 வரை இலவச உணவு வழங்கப்பட உள்ளது. நிவர், புரெவி புயல்களால் சென்னையில் கடந்த…