தனியார் பள்ளிகளில் 2-ம் கட்ட இலவச சேர்க்கை

தனியார் பள்ளிகளில் 2-ம் கட்ட இலவச சேர்க்கை அக்டோபர் 12-ம் தேதி தொடங்குகிறது. கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்படி தனியார் பள்ளிகளில்…