ஈழுவா, தீயா வகுப்பினருக்கு பிசி சான்றிதழ்

தமிழகத்தின் திருநெல்வேலி, கன்னியா குமரி மாவட்டங்களில் ஈழுவா, தீயா சமுதாய மக்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர்.இந்நிலைியல் தமிழத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வாழும் ஈழுவா,…