உலகின் மிக உயரமான செனாப் ரயில் பாலம்.. கட்டுமானப் பணிகள் விறுவிறு..2022-ல் ரயில் ஓடும்…

உலகின் மிக உயரமாந செனால் ரயில் பாலம் பணிகள் விறுவிறுப்படைந்துள்ளன. வரும் 2022-ம் ஆண்டில் இந்த பாலத்தில் ரயில் ஓடும். காஷ்மீரின்…