உல்பா தீவிரவாதிகளுக்கு சீனா புகலிடம்

உல்பா தீவிரவாதிகளுக்கு சீனா புகலிடம் வழங்கியுள்ளது. உல்பா (இன்டிபென்டன்ட்) தீவிரவாத அமைப்பு வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பல்வேறு நாசவேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.  இந்த…