எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் அனைத்து பெட்டிகளும் ஏசி மயம்

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் அனைத்து பெட்டிகளும் ஏசி மயம் ஆக்க ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது. ரயில்களில் அன் ரிசர்வ், ஸ்லீப்பர் கிளாஸ், ஏசி 3…