எல்ஐசி அலுவலகங்களுக்கு சனிக்கிழமை விடுமுறை

எல்ஐசி அலுவலகங்களுக்கு சனிக்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. லைப் இன்ஷ்யூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியாவுக்கு (எல்ஐசி) ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் பொது விடுமுறை என்று…