மாநில அரசு, தனியார் ஊழியருக்கும் எல்டிசி வருமான வரிச் சலுகை

மாநில அரசு, தனியார் ஊழியருக்கும் எல்டிசி வருமான வரிச் சலுகை வழங்கப்படும் என்று வருமான வரித் துறை தெரிவித்துள்ளது. மாநில அரசு…