விஷ்வ இந்து பரிஷத் அலுவலகத்தில் எஸ்எஸ்.ஐ தற்கொலை ஏன்?-திநகர் அதிர்ச்சி

சென்னை திநகர் விஷ்வ இந்து பரிஷத் அலுவலக பாதுகாப்பு பணியிலிருந்த சிறப்பு எஸ்ஐ சேகர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்துள்ளார். சென்னை…